top of page
Dr. Edward Bach
(1886-1936)
Jméno Edwarda Bacha a jeho květových esencí je dnes často skloňováno. Ale kdo to opravdu byl?
Dr Bach.png

 

Za jménem tohoto génia se skrývá velký příběh nezdolného přesvědčení, vytrvalosti a nezištné touhy pomáhat lidem.  

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl vážený anglický lékař, bakteriolog a homeopat a také upřímný milovník přírody, všeho jednoduchého
a vycházejícího z přírody.

 

Je zakladatelem nového systému léčby při kterém v popředí nestojí tělesné symptomy nemoci, ale osobnost člověka, jeho emoční svět a vnitřní postoj. Tento systém je dnes známý jako Bachovy květové esence a skládá se z 38 esencí, jež nám pomáhají vyladit naše emoce a pocity. 

V oblasti přírodních terapií dodnes neexistují jiné modality, které by tak komplexně a zároveň jednoduše pečovaly o naší duševní rovnováhu s tak významným vlivem na celkové zdraví.

Bachovy květové esence
Co jsou Bachovy esence?

Existuje 38 esencí, z nichž každá je zaměřena na jiný stav mysli nebo emocí. Bachovy esence neléčí fyzickou nemoc přímo,
ale obnovují jemnou harmonii mysli a umožňují přirozeně tělu nastartovat ozdravné procesy v těle.
 

Dr. Edward Bach

Bachovy esence nám pomáhají harmonizovat naše  negativní emoce, pocity, i charakterové vlastnosti.

Esence jsou připraveny z květů divoce rostoucích květin, stromů a keřů. Působí okamžitě a nemají žádné kontraindikace. Jejich použití je snadné a vhodné pro všechny věkové kategorie, ať už vnitřně či zevně.

Podle dr. Bacha esence neléčí přímo fyzické problémy,

ale pomáhají překonat nepříjemné pocity v naší mysli. Tím navrací rovnováhu do naší duše a obnovují samouzdravovací procesy v našem těle.

Bachovy květové esence jsou po generace ověřeným způsobem přírodní péče o zdraví. Důvěřují jim miliony lidí světa, kterým pomohly k dosažení šťastnějšího a plnohodnotnějšího života.

 

.

Dr. Bach:
Co pro nás mohou esence udělat?
MOUNT VERNON1.jpg
Poznámka_2020-05-17_212655.png

 

             Dle dr. Bacha Bachovy květové esence působí komplexně, harmonizují psychiku a pozitivně ovlivňují organismus jako celek:

 1. pomáhají při strachu jakéhokoliv druhu včetně přílišných obav o naše blízké, fobie z konkrétních věcí, zvířat, lidí nebo událostí, noční můry a nevysvětlitelné úzkosti, strachu, paniky

 2. pomáhají řešit každodenní stresové či jinak obtížné situace, přechodné nebo dlouhodobé špatné nálady, melancholii, PMS atd.

 3. při potížích se spánkem, únavu, neustálým přemítáním či výčitkami 

 4. harmonizují naše nejistoty a nerozhodnost, či tendenci řídit se spíše názorem ostatních než vlastním

 5. pomáhají při tendenci k agresivitě, aroganci, nebo nadměrným výčitkám a kritičnosti

 6. pomáhají při prokrastinaci = tendenci věci odkládat nebo se jim vyhýbat, při pocitu, že se nám do něčeho nechce

 7. jsou výborné při problémech s učením doma i ve škole,  v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek nebo prezentací, nabytí sebevědomí a jistoty

 8. pomáhají se vyrovnat s nepříjemnými zážitky a nezpracovanými problémy z minulosti

 9. pomáhají řešit netrpělivost, uspěchanost, či vysoké nároky na ostatní

 10. pomáhají dětem od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálého fňukání, majetnických vztahů, "malých tyranů" nebo naopak přílišné plachosti, noční můry a strachů, sourozenecké žárlivosti, školní šikaně, studijních problémů, hyperaktivity, nepozornosti apod.

 11. v případě velké únavy a vyčerpání - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"

 12. pomáhají při pocitu osamělosti, nebo pro lidi bez energie a elánu do života

 13. při pocitu, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády

 14. v případě nízkého sebevědomí a neschopnosti se prosadit nebo když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem a potřebujeme podpořit

 15. když se pro druhé až nezdravě obětujeme, neumíme odmítnout, neumí říct "ne" a necháváme se ostatními lidmi využívat

 16. pro nezdravě dominantní lidi, kteří mají tendenci druhé lidi ovládat a dávají pouze přes příkazy a zákazy

 17. v případě negativních emocí a špatných vzorců chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnosti komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivosti včetně sourozenecké žárlivosti, závisti, nenávisti; sobecké lásky, lásky s podmínkami, přílišnému připoutávání k sobě, majetnických sklonů vůči druhé osobě

 18. pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje

 19. negativního smýšlení o sobě samých nebo o druhých lidech, v případě vzteku, závisti, žárlivosti

 20. pomáhají s pocity osamělosti, skleslosti nebo dokonce zoufalství až deprese

 21. pomáhají nám zvládnout velké osobní změny - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života nebo velké citlivosti popř. přecitlivělosti

 22. v případě přílišného snění nebo ponoření do vlastního světa, pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění

 23. v případě nutkavých myšlenek nebo chování

 24. v případě perfekcionismu nebo přílišného očekávání od ostatních

 25. při pocitu "mouchy snězte si mě", odtažitosti nebo nejistoty ohledně životních cílů a jejich smyslu

 26. přebývání ve vzpomínkách z minulosti, v případě traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě

 27. v případě šoku ze špatných událostí nebo úmrtí někoho blízkého, další těžké životní rány nebo období, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné

 28. když mě trápí, že ostatní lidé nevidí svět stejně a nedělají věci správně

 29. když se člověk nemá dostatečně rád a pořád na sobě vidí chyby

 30. když mě trápí, že ostatní lidé si se mnou nechtějí povídat a vyhýbají se kontaktu

 31. když mám pocity nevděčnosti a malé lásce ostatních

 32. v případě celé škály negativních lidských vlastností a osobnostních rysů

 33. v případě obrovského nadšení, které člověka vyčerpává, fyzických potíží spojených s naším naladěním a prožíváním

 

Patří sem i všechny ostatní negativní pocity, které nám narušují naší vnitřní pohodu a omezují naší každodenní radost. Esence člověku nastavují zrcadlo a pomáhají mu pochopit sám sebe, srovnat se, získat sílu a lépe se v sobě vyznat​.

Účinky esencí
pták
04.jpg
Šťastná rodina
Poznámka_2020-05-17_2126553.png
bottom of page