DRUHY BACHOVÝCH ESENCÍ                           
                                                                                                                                                                      Jaká esence je Vám nejbližší? 
1 AGRIMONY - ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
Agrimonia eupatoria
- Utrpení, starosti a strachy schovávané za usměvavým obličejem.
+ Řepík přináší zpět do života opravdové jistotu, pocit bezpečí a vědomí, že vše má svůj hluboký smysl.
2 ASPEN - TOPOL OSIKA
Populus tremula
- Obavy, strach, předtuchy a úzkost bez jasné příčiny.
+ Esence pomáhá zvládnout a překonat tento plíživý strach
3 BEECH - BUK LESNÍ
Fagus sylvatica
- Snížená tolerance vůči ostatním, kdy je těžké tolerovat odlišné chování a vystupování ostatních.
+ Esence nám pomáhá k většímu porozumění a toleranci.
4 CENTAURY - ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ
Centaurium umbellatum
- Milí a dobrý lidé s touhou pomáhat ostatním i na úkor sebe a do vyčerpání.
+ Pozitivní vlastností esence je tichá vnitřní síla, která nám pomáhá nastavit hranice. Pomáháme, když si to přejeme bez ztráty identity nás samých.
5 CERATO - ROHOVEC, olověnec Willmottův
Ceratostigma willmottiana
- Pro ty, kteří nemají dostatečnou důvěru ve svá rozhodnutí. Hledají radu a potvrzení u druhých a často jsou zavedeni špatným směrem.
+ Cerato obnovuje víru ve vlastní intuici.
6 CHERRY PLUM - SLÍVA TŘEŠŇOVÁ
Prunus cerasifera
- Strach ze ztráty sebekontroly, silné negativní emoce, potlačování pocitů, silný vnitřní tlak. Výbuch hněvu nebo ostatních emocí.
+ Cherry Plum přináší obnovenou sebejistotu v naší racionalitu, rovnováhu a pocit bezpečí.
7 CHESTNUT BUD - POUPĚ JÍROVCE
Aesculus hippocastanum
- Pro ty, kteří nevyužívají naplno pozorování a zkušenosti a kterým trvá delší dobu než se ponaučí ze svých životních lekcí. Zatímco ostatním stačí jedna životní zkušenost, tito lidé opakují stejné chyby, i když by bylo možné se jim vyvarovat.
+ Chestnut Bud přináší schopnost uvědomit si a poučit se z předchozích chyb.
8 CHICORY - ČEKANKA OBECNÁ
Cichorium intybus
- Pro lidi vyžadující lásku a pozornost, kdy přirozená láska a pozornost vůči ostatním se stává sobeckou a manipulativní.
+ Čekanková esence pomáhá obnovit bezpodmínečnou lásku a respekt k prostoru ostatních.
9 CLEMATIS - BÍLÁ LESNÍ RÉVA
Clematis vitalba
- Pro ty, kteří jsou zasnění, neteční, bez velkého zájmu o život a přítomnost. Mohou žít v naději na šťastnější zítřky, kdy se naplní jejich přání o budoucnosti.
+ Clematis nás navrací zpátky do přítomnosti, abychom využili lépe svůj potenciál a radovali se z přítomného okamžiku.
10 CRAB APPLE - JABLOŇ OBECNÁ
Malus pumila
- v případě, že se cítíme určitým způsobem znečištěni, poskvrněni, kontaminováni. Pokud se příliš zaměřujeme na detaily a ztrácíme nadhled. Můžeme to přehánět s úklidem nebo s vizáží.
+ Crab Apple pomáhá najít rovnováhu, sebepřijetí a vnitřní pročištění.
11 ELM - JILM VYSOKÝ
Ulmus procera
-Schopní a šikovní lidé, kteří běžně zvládají velké množství povinností, ale nyní se cítí přetíženi nadmírou aktivit.
+ Jilm navrací rovnováhu, nadhled a obnovuje víru ve vlastní schopnosti, vnitřní sílu vše dobře zvládnout a pochopit své limity.
12 GENTIAN - HOŘEC PODZIMNÍ
Gentiana amarella
- Pokud snadno ztrácíme odvahu, při malé překážce se hned vkrádají pochybnosti a nejistota.
+ Hořec přináší novou víru ve šťastné konce a správný běh věcí a pochybnosti mizí.
13 GORSE - HLODAŠ EVROPSKÝ
Ulex europoeus
- Obrovská beznaděj a odevzdání se. Člověk již nevěří, že mu něco nebo někdo může pomoci.
+ Hlodaš navrací víru a vůli se znovu pokusit.
14 HEATHER - VŘES
Calluna vulgaris
Pro ty, kteří jjsou nešťastní o samotě a hledají společnost ostatních, aby jim povídali o svých vlastních záležitostech bez zájmu o problémy ostatních.
+ Vřes nabízí harmonii mezi mluvením a nasloucháním ostatním a schopnost si užít i okamžiky o samotě.
15 HOLLY - CESMÍNA
Ilex aquifolium
- Vztek nebo myšlenky plné žárlivosti, závisti, odplaty a podezření, často skutečný problém ale neexistuje.
+ Cesmína harmonizuje tyto pocity a přináší odpustění a lásku.
16 HONEYSUCKLE - ZIMOLEZ
Lonicera caprifolium
- Pro ty, kteří žijí v minulosti, ve vzpomínkách a neočekávají žádnou lepší budoucnost.
+ Zimolez pomáhá poučit se z minulosti a navrátit naše myšlenky do přítomnosti k větší radosti a vnitřního naplnění.
17 HORNBEAM - HABR OBECNÝ
Caprinus betulus
- Pro ty, kteří nemají dostatek sil , mentálně či fyzicky, aby zvládali každodenní záležitosti, zdají se jim těžké, odkládají je a je pro ně náročné začít se jim věnovat.
+ Habr přináší uvědomění si síly nutné ke zvládnutí každodenních povinností.
18 IMPATIENS - NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ
Impatiens glandulifera
- Pro ty, kteří rychle myslí a jednají a přejí si, aby se věci dělaly rychle a bez prodlení. Je pro ně těžké mít trpělivost s lidmi, kteří jsou pomalí a snaží se vše zrychlit.
+ Netýkavka zlepšuje trpělivost a schopnost užít si přítomný okamžik v klidu a bez stresu.
19 LARCH - MODŘÍN OPADAVÝ
Larix decidua
- Pro ty, kteří se nepovažují za tak dobré a schopné jako ostatní a neriskují, nepokouší se, protože už předem očekávají neúspěch.
+ Modřín přináší větší sebevědomí a víru, že využíváním možností, které život nabízí můžeme prožít život plnohodnotněji.
20 MIMULUS - KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ
Mimulus guttatus
- Strachy ze skutečných věcí - např. strach z konkrétních lidí, z nemoci, nehody, ztráty zaměstnání, strach ze zubaře, z lékařského ošetření, strach mluvit na veřejnosti, stydlivost, strach ze zkoušky, strach ze zvířat, z cestování letadlem, ve výtahu a mnoho dalších.
+ Kejklířka přináší větší odvahu a jistotu ve chvílích, které předtím způsobovaly strach.
Show More
21 MUSTARD - HOŘČICE POLNÍ
Sinapis arvensis
- Pro ty, kteří jsou náchylní k zármutku nebo zoufalství. Toto období přichází nečekaně jako černý mrak, který schová všechnu radost ze života.
+ Hořčice přináší zpět slunce do života a probouzí radost ze života.
22 OAK - DUB LETNÍ
Quercus robur
- Pro přirozeně statečné a silné osobnosti, kteří jsou nezdolní a přes veškerou únavu, vyčerpání nebo překážky jsou dál nedbajíc na sebe.
+ Dub obnovuje sílu a zlepšuje uvědomění si vlastních sil a potřeby odpočinku a regenerace.
23 OLIVE - OLIVOVNÍK EVROPSKÝ
Olea europoea
- na velké vyčerpání a únavu mentálního nebo fyzického rázu
+ Olivovník pomáhá navrátit energii a uvědomit si potřebu a kvalitu odpočinku.
24 PINE - BOROVICE LESNÍ
Pinus sylvestris
- Pro ty, kteří se obviňují a jsou přesvědčeni, že to mohlo být lepší, a to i když tyto výčitky nemají reálný základ. Tvrdě pracují a nikdy nejsou spokojení se svými výsledky.
+ Borovice pomáhá s odpuštěním sobě samému. Zprostředkovává porozumění a rovnováhu co je a co není naše odpovědnost.
25 RED CHESTNUT - JÍROVEC ČERVENÝ
Aesculus carnea
- Pro ty, kteří se velmi obávají o své blízké . Kvůli strachu o ostatní mohou velice trpět a obávat se , že jejich blízkým hrozí neštěstí.
+ Jírovec pomáhá nastolit rovnováhu a vědomí, že vše bude v pořádku.
26 ROCK ROSE - DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ
Helianthemum nummularium
- Pro stavy velkého strachu, vyděšenosti a hrůzi, kdy nás strach nebo panika zcela ochromí
+ Devaterník pomáhá dostat pod kontrolu tyto pocity obrovského strachu, tak abychom dobře zvládli náročnou situaci.
27 ROCK WATER - VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ
Aqua petra
- Přejí si žít v souladu s určitými ideály a upírají si radost ze života. Snaží se být příkladem pro ostatní a jsou na sebe velmi přísní.
+ Rock Water nám pomáhá být laskavější k sobě a více prožívat radost ze života.
28 SCLERANTHUS - CHMEREK ROČNÍ
Scleranthus annuus
- Pro ty, kteří trpí tím, že se nedokáží rozhodnout nebo váhají mezi možnostmi až nevědí co si vybrat.
+ Chmerek dodává větší jistotu v rozhodování, aby výběr byl snadný a rychlý.
29 STAR OF BETHLEHEM - SNĚDEK CHOCHOLIČNATÝ
Ornithogalum umbetelatum
- Pro ty, kteří jsou v obrovském vypětí nebo ve velkém neštěstí. Šok z vážné zprávy, ztráta někoho milého, děs po nehodě apod.
+ Snědek přináší úlevu a to i v případě, že se jedná o něco z minulosti.
30 SWEET CHESTNUT - KAŠTANOVNÍK JEDLÝ
Castanea sativa
- Když máme pocit, že již dál naši úzkost neuneseme. Kdy se navzdory naší snaze všechny naděje vytratily a nevidíme před sebou již žádnou cestu.
+ Sweet Chestnut přináší do tmy opět světlo a víru ve zlepšení.
31 VERVAIN - SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ
Verbena officinalis
- Když naše láska ke spravedlnosti nebo naše touha změnit vše kolem sebe podle našich vlastních představ má negativní vliv na naší psychiku a neumíme vypnout.
+ Sporýš nás porozumět či respektovat pohled ostatních a harmonizovat své představy.
32 VINE - RÉVA VINNÁ
Vitis vinifera
- velice schopní lidé, kteří věří a umí si prosadit svou vůlí generála, aby ostatní lidé dělali vše podle nich, protože tak je to nejlepší.
+ skvělý a silný leader, který umí dát prostor a svobodu ostatním
33 WALNUT - OŘEŠÁK VLAŠSKÝ
Juglans regia
- pro ty, kteří potřebují ochranu před vnějšími vlivy nebo změnami
+Ořešák vytváří pocit jednoty a ochrany před vnějším světem. Můžeme se rozvíjet, přizpůsobovat se a zároveň zůstat sami sebou.
34 WATER VIOLET - ŽEBRATKA BAHENNÍ
Hottonia palustris
- pro velmi nezávislé, tiché a jemné lidi, kteří jdou vlastní cestou a jejichž nezávislost, hrdost a spoléhání pouze na sebe způsobí, že zůstanou osamoceni a odděleni od ostatních.
+ Water Violet dodává rovnováhu mezi samotou a společností přátel.
35 WHITE CHESTNUT - JÍROVEC MAĎAL
Aesculus hippocastanum
- Když se staneme obětí myšlenek, které se neustále vkrádají do mysli a vyvolávají obavy a neklid.
+ Esence přináší vytoužený klid a mír v duši.
36 WILD OAT - SVEŘEP VĚTEVNATÝ
Bromus ramosus
- pro ty, kteří mají ambice a přejí si najít správnou cestu životem, nebo zaměstnání, které by bylo to pravé a nad všemi ostatními. To může zapříčinit zpoždění a neuspokojení.
+ Sveřep nám pomáhá najít správnou cestu životem a uspokojení, že jsme na správném místě.
37 WILD ROSE - RŮŽE ŠÍPKOVÁ
Rosa canina
- pro ty, kteří rezignovali a jen se nechávají unášet životem bez jakékoliv snahy o zlepšení nebo radost ze života.
+ Wild Rose přináší větší motivaci a nadšení ze života a jeho krás.
38 WILLOW - VRBA BÍLÁ
Salix vitellina
- pro ty, kteří trpí nepřízní osudu nebo neštěstím a je pro ně těžké příjmout takovou situaci bez stížností nebo vzdoru.
+ Vrba navrací zájem o to krásné v životě a pozitivnější a otevřenejší příjímaní životních událostí.
více

© 2020 by Michaela Sithová 

Institut Bachových esencí 

Místo působení: celá ČR, zahraničí : online, telefonicky, emailem, osobně

 

Veliny 188, Holice 

 Tel. +420 604 408 907    ebachovky@gmail.com 

IČ: 70737207, MÚ Holice

  • Facebook
  • Instagram
KONTAKT
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now