top of page
Dr. Edward Bach
(1886-1936)
Za jménem tohoto génia se skrývá velký příběh nezdolného přesvědčení, vytrvalosti a nezištné touhy pomáhat lidem. 
Ale kdo to opravdu byl?
Dr Bach.png
MOUNT VERNON1
Dr Bach
2
1

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl vážený anglický lékař, bakteriolog a homeopat a také věrný milovník přírody, všeho jednoduchého a vycházejícího z přírody. Je zakladatelem nového systému léčby, při kterém v popředí nestojí tělesné symptomy nemoci, ale osobnost člověka, jeho emoční svět a vnitřní postoj. Tento systém je dnes známý jako Bachova květová terapie.

 

Edward Bach se narodil 24. září roku 1886 v Moseley blízko Birminghamu. Již od malička měl velmi křehké zdraví, hodně času trávil v přírodě procházkami a objevováním. Tato láska ho pak provázela po celý život a nakonec se stala jeho životním posláním.

 

Přestože snil o tom stát se lékařem a pomáhat trpícím lidem, netroufal si žádat od rodičů značný obnos peněz na studium medicíny. A tak od roku 1903 do roku 1906 pracoval v otcově slévárně, kde byl součástí světa dělníků, kde strach z nemoci byl obrovským probémem, dokonce větším než nemoc samotná, protože nemocný člověk nemohl pracovat a dovolit si drahou léčbu. Naštěstí se Bach jednoho dne odhodlal a řekl otci o svém snu.

 

Díky otcově podpoře, byl Bach po dobu následujích šesti let zcela ponořen do studia medicíny v Birminghamu a Londýně a v roce 1912 úspěšně dokončil studium na londýnské University College Hospital. Ale ve studiu pokračoval dál a na University College Hospital se věnoval bakteriologickému výzkum. 

Během první světové války měl na starosti 400 nemocničních lůžek s raněnými vojáky. Uprostřed své práce v roce 1917 Bach zkolaboval a musel být okamžitě operován kvůli pokročilému nádoru. Lékaři mu dávali tři měsíce života.  

Navzdory všem předpokladům, se Bach postupně zotavoval.  V Londýně si otevřel velmi úspěšnou soukromou lékařskou praxi.

 

Při své práci velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc a také, že stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta odlišné reakce. Dr. Bach na základě homeopatických principů objevených Hahnemannem a v kombinaci se svými vlastními lékařskými poznatky rozvinul sedm homeopatických očkovacích látek (tzv. nosod), které pacienti poprvé v historii očkování užívali orálně. Objevení homeopatických nosod přineslo Dr. Bachovi velkou popularitu a uznání. Bachovy nosody jsou známé a v medicíně používané dodnes.

 

Dr. Bach se ale s tímto úspěchem nespokojil a dál pozoroval lidskou psychiku, nálady, emoce a postoje svých pacientů. V jeho praxi se stalo prioritou léčení člověka a jeho individuality, nikoli léčení "pouhé" nemoci a fyzických symptomů. Přestože při práci s pacienty s úspěchem používal svých sedm nosod, hledal dál jemnější a zcela přírodní prostředky. A těmi se měly stát divoce rostoucí rostliny. V roce 1928 si přivezl z Waleské přírody tři rostliny (Mimulus - Kejklířku skvrnitou, Impatiens - Netýkavku žlázonosnou a Clematis - Bílou lesní révu), které homeopaticky zpracoval a začal je s úspěchem využívat. 

 

V době masivního rozvoje techniky a vědeckého pokroku (nejen na poli medicíny) Dr. Bach naopak zastával a propagoval návrat k přírodě, ke všemu jednoduchému a člověku od přírody blízkému. Své smýšlení o pravých příčinách nemocí popsal v knize "Uzdrav se" (Heal Thyself, 1930). Bachova myšlenka byla, že každá fyzická nemoc vzniká tehdy, když je člověk v nesouladu se svým duševně-duchovním cílem, a že jeho nálady, emoce i vnitřní postoje mají vliv na fyzické zdraví.

V roce 1930, kdy jeho londýnská ordinace dosahovala vrcholu, se rozhodl svou lékařskou praxi prodat a odstěhovat se na venkov k povodí řeky Temže blízko Oxfordu. Tam postupně hledal další rostliny jejichž energetické vibrace koresponduje s určitými náladami, emocemi a chováním člověka. Z nich pak vyráběl mateční tinktury jako základ pro konečnou tvorbu esencí.

 

Dr. Edward Bach definoval celkem 38 emočních stavů, které rozdělil do 7 skupin, a ke kterým přiřadil 37 odpovídajících esencí získaných z rostlin a jednu esenci získanou z jednoho určitého vyvěrajícího pramene podzemní vody - Rock Water.

 

Dr. Bach se usadil ve vesnici Mount Vernon, kde je dodnes sídlo Bachova centra a Bachovy nadace, které pokračují v práci Dr. Bacha, organizují vzdělávání, poradenství a šíří myšlenky a odkaz celého Bachova díla. Vyrábějí zde mateční tinktury stejným způsobem a na stejných místech

 jako dr. Bach a ty jsou následně předávány londýnské homeopatické lékárně Nelsons, se kterou Dr. Bach již za svého života na výrobě esencí spolupracoval. 

Dr. Edward Bach během svého života o své práci přednášel, psal články, je autorem několika knih a pojednání.

Bachovy myšlenky a odkaz mají dnes mimořádný přínos a v dnešní přetechnizované a uspěchané době nabízí lidem jednoduchou a čistě přírodní metodu k nastolení duševní a posléze i tělesné rovnováhy. 

"Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti. Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozeností lidské duše je radost a štěstí." 

Dr. Edward Bach, z knihy "Dvanáct léčitelů a další léčivé esence", 1932

 

 

 

 

 

 

Během své práce v nemocnici viděl, že léčba fyzických symptomů nestačila. Byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat způsob, kterým je možné dosáhnout opravdového uzdravení. 

 

Pracoval neustále, o jeho pracovně v centru Londýna se říkalo, že je světlem jež nikdy nezhasíná. Již v průběhu bádání, byly účinky esencí velmi přesvědčivé a tak na vrcholu své lékařské kariéry, se vzdal všeho a odstěhoval se na venkov, aby se zde naplno věnoval esencím a dokončil jejich výzkum.

Rok před smrtí, se jeho sen naplnil. Podařilo se mu dokončit jedinečný systém, který se skládá z 38 květových esencí. Edwarda Bacha můžeme  právem označit za objevitele květových esencí v celosvětovém měřítku.

V oblasti přírodních terapií dodnes neexistují jiné modality, které by tak komplexně a zároveň jednoduše pečovaly o naší duševní rovnováhu s takovým vlivem na zdraví našeho těla jako celku. 

         

Místo narození
Otcova slévárna
University College London
7.png
Dr. Bach:
Co pro nás mohou esence udělat?

 • Esence mají úžasný účinek na naši mysl ať už nás trápí cokoliv a to díky jejich komplexnímu působení

 • Pomáhají člověku najít ztracenou rovnováhu a pozitivně ovlivňují skutečné příčiny vzniklých problémů

 • Vyladění psychiky pozitivně působí na organismus jako celek a přináší úlevu

 • V období velkých životních změn - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života

 • Strachy všeho druhu, které nám narušují klidný život, počínaje přílišnými obavami o naše blízké, přes fobie z konkrétních věcí, lidí nebo událostí, až po noční můry a nevysvětlitelnou úzkost

 • Těžké životní rány, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné

 • K překonání traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě

 • Děti od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálé fňukání, majetnické vztahy k hračkám, domácí "malí tyrani" nebo naopak přílišná plachost, noční můry a strachy, sourozenecká žárlivost, školní šikana, žákovské a studijní problémy, hyperaktivita, nepozornost atd.

 • Studentům v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek a nabytí sebevědomí a jistoty

 • Při velké únavě a vyčerpání (fyzickém a/nebo psychickém), kdy dlouhodobě "jedeme na plný výkon" a už nám docházejí síly - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, lidé přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"

 • Kdykoli se cítíme osaměle a opuštěni, bez elánu a chuti do života, když máme pocit, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády

 • Když se podceňujeme, máme nezdravě nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a také když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem

 • Při nejistotě a nerozhodnosti všeho druhu, neschopnosti učinit nejen zásadní ale i banální rozhodnutí, když si nestojíme za svým názorem a potřebujeme se ujišťovat u druhých

 • Pro všechny, kteří mají sklon se pro druhé až nezdravě obětovat, neumí odmítnout, neumí říct "ne" a nechávají se ostatními lidmi využívat, ostatním se podřizují na úkor svých vlastních zájmů

 • Pro nezdravě dominantní lidi, kteří jsou panovační, rozkazovační, téměř "diktátoři", kteří mají tendenci druhé lidi ovládat, podřizovat si je, komunikují zásadně formou příkazů a zákazů; to platí i pro dětskou šikanu ve škole

 • Negativní emoce a špatné vzorce chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnost komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivost včetně sourozenecké žárlivosti, závist, nenávist; sobecká láska, láska s podmínkami, přílišné připoutávání k sobě, majetnické sklony vůči druhé osobě

 • Pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje; nebo naopak pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění

 • ... a mnoho dalších situací, se kterými se v životě setkáváme...

 • Esence člověku nastavují zrcadlo a pomáhají mu pochopit sám sebe a lépe se v sobě vyznat

colour_on_white_xl.jpg

"Naše zdraví se odvíjí od harmonie naší duše."

Edward Bach (1932), Free Thyself. 

Rezervujte si svou konzultaci online

The message was received. Thank you:)

bottom of page