Bachovy květové esence

Bachovy květové esence jsou populární po celém světě a jejich obliba v dnešní době neustále stoupá. Již skoro 100 let jim důvěřují miliony lidí po celém světě a a jsou po generace ověřeným způsobem přírodní péče o zdraví.

 

Představují jednoduchý a přitom velice účinný systém. Působí pozitivně na naší psychiku a harmonizují stav organismu jako celku. Obsahují 38 květových esencí, jsou připravené z různých druhů rostlin a stromů. Jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Filozofií tohoto systému je uzdravování sebe samého. Dr. Bacha dbal na jednoduchost a celostní přístup, věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči - ovšem mohou ji skvěle podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování.

Pomáhají nám vyladit naše  negativní emoce, pocity, i charakterové vlastnosti a navozují pocity klidu, nadhledu a vnitřní pohody.  Esence jsou vyrobené unikátní metodou a neléčí primárně fyzické problémy, ale jemně obnovují ztracenou rovnováhu mezi myslí a tělem, díky čemuž naše tělo lépe využívá obrovské vnitřní síly samouzdravovacích procesů v organismu.  Použití Bachových esencí nadné a vhodné pro všechny věkové kategorie. U nás jsou registrované jako doplněk stravy. 

Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí. Umožňují nám postupně odhalit naše opravdové já, jaký je cíl a smysl našeho života a vrací nám naši odvahu vydat se na svou cestu životem a uskutečnit své opravdové sny a přání.

Každý z nás zažívá denodenně nepříjemné pocity jako je strach, vztek, únava, stres, vyčerpání, nejistota, nedostatečné sebevědomí, pýcha, deprese apod. Tyto emoce nám narušují naší vnitřní pohodu, zneklidňují nás a omezují každodenní radost. Bachovy esence jsou vyrobené z květů rostlin a pomáhají nám tyto pocity harmonizovat. Začneme lépe vnímat přítomný okamžik a lásku, dokážeme se sami na sebe, svou situaci a své pocity podívat s nadhledem a činit rozhodnutí v souladu s naší životní cestou. Díky Bachovým květovým esencím můžeme lépe zvládnout každodenní stresové či jinak obtížné situace. Jsou skvělým pomocníkem ve všech náročných obdobích života, kdy procházíme významnými nebo obtížnými změnami a potřebujeme svůj život opět nastartovat nebo posunout jiným směrem.

KRIZOVÁ ESENCE (Rescue Remedy)

39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která je nejznámější a nejpopulárnější esencí. Skládá z pěti květů vybraných Dr. Bachem - Impatiens (Netýkavka žláznatá), Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý), Cherry Plum (Slíva třešňová), Rock Rose (Devaterník penízkový). Za dlouhá léta se jedinečnost této kombinace osvědčila v nejrůznějších naléhavých situacích. Velmi často tuto esenci nosí lidé u sebe na cestách, mají ji v domácí lékárničce nebo v zásuvce na pracovišti. 

 

JEDINEČNOST A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Bachovy esence se vždy míchají na míru konkrétnímu člověku, protože každý z nás je jedinečná osobnost a naše problémy se nejen jinak projevují, ale mají i odlišné příčiny. Vždy je nutný individuální přístup a prodávání předmíchaných směsí je nesmyslné a neefektivní. Vždy vyhledejte certifikovaného odborníka Bachova centra - BFRP (Bach Flower Remedies Practiotioner) viz. https://www.bachcentre.com/new/en/.

KDY NÁM MOHOU POMOCI?

Vždy, když nás něco tíží a trápí. 

Mohou nám pomoci např. v případě :

 • přechodně špatné nálady a melancholii

 • dlouhodobého stresu a vyčerpání

 • nepříjemných zážitků a nezpracované problémy z minulosti

 • nejrůznějších strachů a fobií

 • nízkého sebevědomí

 • negativní smýšlení o sobě samých nebo o druhých lidech

 • pocity osamělosti, skleslosti nebo dokonce zoufalství až deprese

 • vzteku, závisti, žárlivosti

 • negativních lidských vlastností a osobnostních rysů

 • špatného spánku a noční můry 

 • problémů s chováním nebo učením

Edward Bach zařadil všech 38 esencí do sedmi skupin, podle jejich charakteru: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní. Každá z esencí může být tedy použita jako lék náladový, některé z esencí jsou navíc typové, tedy určené pro různé druhy osobností. 

 • Esence mají úžasný účinek na naši mysl ať už nás trápí cokoliv a to díky jejich komplexnímu působení

 • Pomáhají člověku najít ztracenou rovnováhu a pozitivně ovlivňují skutečné příčiny vzniklých problémů

 • Vyladění psychiky pozitivně působí na organismus jako celek a přináší úlevu

 • V období velkých životních změn - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života

 • Strachy všeho druhu, které nám narušují klidný život, počínaje přílišnými obavami o naše blízké, přes fobie z konkrétních věcí, lidí nebo událostí, až po noční můry a nevysvětlitelnou úzkost

 • Těžké životní rány, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné

 • K překonání traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě

 • Děti od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálé fňukání, majetnické vztahy k hračkám, domácí "malí tyrani" nebo naopak přílišná plachost, noční můry a strachy, sourozenecká žárlivost, školní šikana, žákovské a studijní problémy, hyperaktivita, nepozornost atd.

 • Studentům v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek a nabytí sebevědomí a jistoty

 • Při velké únavě a vyčerpání (fyzickém a/nebo psychickém), kdy dlouhodobě "jedeme na plný výkon" a už nám docházejí síly - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, lidé přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"

 • Kdykoli se cítíme osaměle a opuštěni, bez elánu a chuti do života, když máme pocit, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády

 • Když se podceňujeme, máme nezdravě nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a také když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem

 • Při nejistotě a nerozhodnosti všeho druhu, neschopnosti učinit nejen zásadní ale i banální rozhodnutí, když si nestojíme za svým názorem a potřebujeme se ujišťovat u druhých

 • Pro všechny, kteří mají sklon se pro druhé až nezdravě obětovat, neumí odmítnout, neumí říct "ne" a nechávají se ostatními lidmi využívat, ostatním se podřizují na úkor svých vlastních zájmů

 • Pro nezdravě dominantní lidi, kteří jsou panovační, rozkazovační, téměř "diktátoři", kteří mají tendenci druhé lidi ovládat, podřizovat si je, komunikují zásadně formou příkazů a zákazů; to platí i pro dětskou šikanu ve škole

 • Negativní emoce a špatné vzorce chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnost komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivost včetně sourozenecké žárlivosti, závist, nenávist; sobecká láska, láska s podmínkami, přílišné připoutávání k sobě, majetnické sklony vůči druhé osobě

 • Pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje; nebo naopak pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění

 • ... a mnoho dalších situací, se kterými se v životě setkáváme...

 • Esence člověku nastavují zrcadlo a pomáhají mu pochopit sám sebe a lépe se v sobě vyznat

Pokud na sobě chcete pracovat nenásilnou cestou a posouvat se v životě, napište mi. Za několik dní můžete začít s tím, co jste oddalovali i celé roky.

Vyzkoušejte je i Vy! 

Publikované texty slouží pouze ke vzdělávacím účelům. 

Bachovy květové esence jsou doplňky stravy, v žádném případě nenahrazují lékařskou péči.

V případě zdravotních problémů vždy okamžitě vyhledejte svého ošetřujícího lékaře.

O použití esencí se poraďte se svým lékařem.

1/10

"Naše zdraví se odvíjí od harmonie naší duše."

Edward Bach (1932), Free Thyself. 

Rezervujte si svou konzultaci online
Dr. Bach:
Co pro nás mohou esence udělat?

 • Esence mají úžasný účinek na naši mysl ať už nás trápí cokoliv a to díky jejich komplexnímu působení

 • Pomáhají člověku najít ztracenou rovnováhu a pozitivně ovlivňují skutečné příčiny vzniklých problémů

 • Vyladění psychiky pozitivně působí na organismus jako celek a přináší úlevu

 • V období velkých životních změn - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života

 • Strachy všeho druhu, které nám narušují klidný život, počínaje přílišnými obavami o naše blízké, přes fobie z konkrétních věcí, lidí nebo událostí, až po noční můry a nevysvětlitelnou úzkost

 • Těžké životní rány, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné

 • K překonání traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě

 • Děti od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálé fňukání, majetnické vztahy k hračkám, domácí "malí tyrani" nebo naopak přílišná plachost, noční můry a strachy, sourozenecká žárlivost, školní šikana, žákovské a studijní problémy, hyperaktivita, nepozornost atd.

 • Studentům v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek a nabytí sebevědomí a jistoty

 • Při velké únavě a vyčerpání (fyzickém a/nebo psychickém), kdy dlouhodobě "jedeme na plný výkon" a už nám docházejí síly - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, lidé přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"

 • Kdykoli se cítíme osaměle a opuštěni, bez elánu a chuti do života, když máme pocit, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády

 • Když se podceňujeme, máme nezdravě nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a také když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem

 • Při nejistotě a nerozhodnosti všeho druhu, neschopnosti učinit nejen zásadní ale i banální rozhodnutí, když si nestojíme za svým názorem a potřebujeme se ujišťovat u druhých

 • Pro všechny, kteří mají sklon se pro druhé až nezdravě obětovat, neumí odmítnout, neumí říct "ne" a nechávají se ostatními lidmi využívat, ostatním se podřizují na úkor svých vlastních zájmů

 • Pro nezdravě dominantní lidi, kteří jsou panovační, rozkazovační, téměř "diktátoři", kteří mají tendenci druhé lidi ovládat, podřizovat si je, komunikují zásadně formou příkazů a zákazů; to platí i pro dětskou šikanu ve škole

 • Negativní emoce a špatné vzorce chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnost komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivost včetně sourozenecké žárlivosti, závist, nenávist; sobecká láska, láska s podmínkami, přílišné připoutávání k sobě, majetnické sklony vůči druhé osobě

 • Pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje; nebo naopak pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění

 • ... a mnoho dalších situací, se kterými se v životě setkáváme...

 • Esence člověku nastavují zrcadlo a pomáhají mu pochopit sám sebe a lépe se v sobě vyznat

Jak užívat Bachovy esence?

Esence užívejte tak často, jak je třeba. Nejméně však 4 kapky 4x denně nakapejte přímo do úst, nebo do skleničky s vodou ideálně ihned po probuzení, potom v průběhu dne a těsně před spaním. Kapky můžete dát i do láhve s oblíbeným nápojem a popíjet během celého dne.

 • Děti esence užívají bez problémů, podvědomě cítí, že jim pomáhají

 • Lze je podávat v tekutinách i v jídle

 • Esencemi se nelze předávkovat,  nevzniká závislost, nemají vedlejší účinky a ani nevyvolávají alergie

 • Jsou vhodné pro těhotné ženy, děti i zvířata

 • Jsou oproti jiným přírodním prostředkům finančně nenáročné a jednoduché na užívání

© 2020 by Michaela Sithová  | Institut Bachových esencí  |  místo působení: celá ČR: online, telefonicky, emailem, osobně - Veliny, Holice   Tel. +420 604 408 907   |  ebachovky@gmail.com 

Skype hovor

 • Facebook
 • Pinterest
 • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now