top of page
colour_on_white_xl.jpg

"Naše zdraví se odvíjí od harmonie naší duše."

Edward Bach (1932), Free Thyself. 

Rezervujte si svou konzultaci online

The message was received. Thank you:)

Dr. Edward Bach
(1886-1936)
Jméno Edwarda Bacha a jeho květových esencí je dnes často skloňováno. Ale kdo to opravdu byl?
Dr Bach.png

Za jménem tohoto génia se skrývá velký příběh nezdolného přesvědčení, vytrvalosti a nezištné touhy pomáhat lidem.  Dr. Bach byl velmi úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat, který se mimo jiné proslavil objevem sedmi nosod, které se dodnes používají v homeopatii.

Během své práce v nemocnici byl opakovaně svědkem, že léčba fyzických symptomů nestačila. Byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat způsob, kterým je možné dosáhnout opravdového uzdravení. 

Pracoval neustále, o jeho pracovně v centru Londýna se říkalo, že je světlem jež nikdy nezhasíná a jeho úsilí nebylo marné. Již v průběhu bádání, byly účinky esencí velmi přesvědčivé a tak na vrcholu své lékařské kariéry, se vzdal všeho a odstěhoval se na venkov, aby se zde naplno věnoval esencím a dokončil jejich výzkum.

Rok před smrtí, se jeho sen naplnil. Podařilo se mu dokončit jedinečný systém, který se skládá z 38 květových esencí. Edwarda Bacha můžeme  právem označit za objevitele květových esencí v celosvětovém měřítku.

V oblasti přírodních terapií dodnes neexistují jiné modality, které by tak komplexně a zároveň jednoduše pečovaly o naší duševní rovnováhu s takovým vlivem na zdraví našeho těla jako celku. 

            Dr. Edward Bach a jeho odkaz

 

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, bakteriolog, vakcinolog, homeopat a také věrný milovník přírody, všeho jednoduchého a vycházejícího z přírody a přírodních zákonů. Je zakladatelem nového systému léčby, při kterém v popředí nestojí tělesné symptomy nemoci, ale osobnost člověka, jeho vnitřní postoj a zejména emoce. Tento systém je dnes známý jako Bachova květová terapie.

Počátky lékařské kariéry 

Přestože jako syn továrníka pracoval po nějaký krátký čas v otcově slévárně, už od malička se cítil velmi spjatý s přírodou, kde trávil hodně času procházkami a objevováním. Tato láska k přírodě ho pak provázela po celý život a nakonec se stala jeho životním posláním, i když jeho prvotním záměrem bylo stát se klasickým lékařem. Jeho sen vykonávat lékařské povolání se nakonec (částečně díky vydělaným penězům ve slévárně i částečně díky požehnání rodičů) splnil a Edward Bach v roce 1912 úspěšně završil studium medicíny na londýnské University College Hospital. Pracoval pak nějakou dobu jako bakteriolog, patolog, vakcinolog a imunolog, také měl během první světové války na starosti 400 nemocničních lůžek s raněnými vojáky. V Londýně následně provozoval svou soukromou lékařskou praxi, která byla velmi úspěšná a žádaná.

Homeopatické očkovací látky

Při své práci velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc, a taky že stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta odlišné reakce. V tomto zjištění se ještě více ukotvil poté, co si prostudoval práce Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Dr. Bach pak na základě homeopatických principů objevených Hahnemannem a v kombinaci se svými vlastními lékařskými poznatky rozvinul sedm homeopatických očkovacích látek (tzv. nosod), které pacienti poprvé v historii očkování užívali orálně. Tyto nosody působí pomocí bakterií a ke každé z nich jsou přiřazeny konkrétní osobnostní kvality člověka. Definování homeopatických nosod přineslo Dr. Bachovi velkou popularitu a uznání u jeho kolegů. Bachovy nosody jsou známé a v medicíně používané dodnes.

První kroky k nové léčebné metodě

Dr. Bach se ale s tímto úspěchem nespokojil a dál pozoroval lidskou psychiku, nálady, emoce a postoje svých pacientů. V jeho praxi se stalo prioritou léčení člověka a jeho individuality, nikoli léčení "pouhé" nemoci a fyzických symptomů. Přestože při práci s pacienty s úspěchem používal svých sedm nosod, stále hledal dál, aby našel jemnější a "čistší" prostředky (nosody byly založeny na působení bakterií) k uzdravení člověka. A těmi se měly stát divoce rostoucí rostliny. V roce 1928 si přivezl z Waleské přírody tři rostliny (Mimulus - Kejklířku skvrnitou, Impatiens - Netýkavku žlázonosnou a Clematis - Bílou lesní révu), které zpracoval stejně jako své očkovací nosody a začal je s okamžitým účinkem předepisovat svým pacientům. Tak stál u zrodu zcela nové léčebné metody, kterou dále rozvinul a věnoval se jí po zbytek svého života.

Návrat k přírodě a k (pra)původní podstatě člověka

V době masivního rozvoje techniky a vědeckého pokroku (nejen na poli medicíny) Dr. Bach naopak zastával a propagoval návrat k přírodě, ke všemu jednoduchému a člověku od přírody blízkému. Své smýšlení o pravých příčinách nemocí popsal v knize "Uzdrav se" (Heal Thyself, 1930), která byla v té době opravdu maximálně nekonvenční a zcela revoluční. Bachova myšlenka byla, že každá fyzická nemoc vzniká tehdy, když je člověk v nesouladu se svým duševně-duchovním cílem, a že jeho nálady, emoce i vnitřní postoje mají vliv na fyzické zdraví.

A bylo to právě v roce 1930, kdy jeho londýnská ordinace dosahovala vrcholu, co se rozhodl svou lékařskou praxi prodat a odstěhovat se na venkov do svého oblíbeného Walesu. Tam postupně zkoumal další rostliny, u kterých objevil, že jejich energetické vibrace korespondují s určitými náladami, emocemi a chováním člověka. Z nich pak vyráběl koncentráty (mateční tinktury) jako základ pro konečnou tvorbu esencí. Dr. Edward Bach definoval celkem 38 emočních stavů, které rozdělil do 7 skupin, a ke kterým přiřadil 37 odpovídajících esencí získaných z rostlin a jednu esenci získanou z pramenité vody. Přečtěte si více o jednotlivých květových esencích a jejich působení.

Bachovo centrum v Mount Vernon

Na sklonku života Dr. Bach lékařsky působil, bádal a tvořil ve vesnici Mount Vernon, kde je dodnes sídlo Bachova centra, které pokračuje v práci Dr. Bacha, organizuje vzdělávání, poradenství a šíří myšlenky a odkaz celého Bachova díla. Mimo jiné i v nejbližším okolí Bachova centra v Mount Vernon se také ručně sbírá převážná většina květů pro následnou výrobu esencí. Všechny květové esence jsou dodnes vyráběny přesně podle receptury, kterou Dr. Bach sám sestavil. Jedním z hlavních výrobců je anglická rodinná firma a zároveň londýnská homeopatická lékárna Nelsons, se kterou Dr. Bach již za svého života na výrobě konečných lahviček esencí spolupracoval. Základní informace o způsobu výroby esencí si můžete přečíst zde.

Dr. Edward Bach během svého života o své práci přednášel, psal články, je autorem několika knih a pojednání.

Bachovy myšlenky a odkaz mají mimořádný přínos dodnes a zejména v dnešní přetechnizované a uspěchané době nabízí lidem jednoduchou, nenásilnou a čistě přírodní cestu k nastolení duševní a posléze i tělesné rovnováhy. Bachovy esence nejsou pouze "nějaké kapičky", každá lahvička esencí v sobě nese kus anglické tradice, nesmírnou houževnatost a upřímnou a nezištnou snahu pomáhat druhým lidem. Alespoň takto to zamýšlel a podle toho se tak i choval Dr. Edward Bach.  

"Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti.
Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozeností lidské duše je radost a štěstí." 

Dr. Edward Bach, z knihy "Dvanáct léčitelů a další léčivé esence", 1932

Bachovy květové esence
Co jsou Bachovy esence
a co pro nás mohou udělat?
04.jpg

Bachovy esence nám pomáhají harmonizovat naše  negativní emoce, pocity, i charakterové vlastnosti.

Podle dr. Bacha esence neléčí přímo fyzické problémy, ale pomáhají překonat nepříjemné pocity v naší mysli. Tím navrací rovnováhu, což může mít zásadní vliv na obnovu samouzdravovacích procesů v těle.

Mohou nám pomoci např. v případě :

 • s přechodně špatnou náladu a melancholii

 • dlouhodobý stres a vyčerpání

 • nepříjemné zážitky a nezpracované problémy z minulosti

 • nejrůznější strachy a fobie

 • nízké sebevědomí

 • negativní smýšlení o sobě samých nebo o druhých lidech

 • pocity osamělosti, skleslosti nebo dokonce zoufalství až deprese

 • vztek, závist, žárlivost

 • zmírnění negativních lidských vlastností a osobnostních rysů

 • noční můry 

Ale patří sem i všechny ostatní negativní pocity,

které nám narušují naší vnitřní pohodu a omezují naší každodenní radost.

Díky Bachovým květovým esencím můžeme lépe zvládnout každodenní stresové či jinak obtížné situace.

Jsou skvělým pomocníkem ve všech náročných obdobích života, kdy procházíme významnými nebo obtížnými změnami. 

Bachovy květové esence jsou populární po celém světě a jejich obliba v dnešní době neustále stoupá. Používají se již skoro 100 let

a jsou po generace ověřeným způsobem přírodní péče o zdraví.

Používané esence jsou připraveny z divoce rostoucích květin, stromů a keřů. Působí okamžitě a nemají žádné kontraindikace*. Jejich použití je snadné a vhodné pro všechny věkové kategorie, ať už vnitřně i zevně. Bachovým esencím již skoro 100 let důvěřují miliony lidí světa, kterým pomohly k dosažení šťastnějšího a plnohodnotného života. Vyzkoušejte je i Vy! 

*Obsahují velmi malé až stopové množství alkoholu, což může vadit velmi citlivým jedincům např. bývalým alkoholikům nebo alkoholikům v léčbě. Určitě je dobré se v takovém případě poradit s odborníkem.

Bachonoviny
Strach v době koronavirové 

Strach nás může v těchto dnech ovládat více než kdykoliv jindy.

Koronavirus posiluje naše přirozené tendence ke strachu, snažíme se vymanit z tlaku médií a neustálých zpráv. Ale již to úplně nejde. V dnešní přetechnizované době jsme velmi závislí a jako takoví i velmi zranitelní a přirozeně propadáme nepříjemným pocitům, se kterými si úplně nevíme rady.

Bachovy květové esence, které díky svým jedinečným působením na naší psychiku,  nám pomůžou harmonizovat a vyrovnávat naše pocity, jednoduchou, bezpečnou

a přírodní cestou.

Pokud se obáváme o zdraví

a bezpečí našich blízkých, pak nám pomůže Bachova květová esence Červený kaštan - Red Chestnut.  Pomůže nám získat nadhled a víru, že vše bude dobré a vnímat reálnou míru rizika a neutápět se pouze ve strachu.

V případě konkrétních a jasně specifikovaných obav, kdy umíme naše obavy jasně pojmenovat,  využijeme Kejklířku skvrnitou - Mimulus.  V opačném případě, když trpíme neblahým tušením, úzkostí a nejasným či neuchopitelným strachem, využijeme Topol osiku, anglicky Aspen.

Pokud nám náš strach již přerostl přes hlavu, naše úzkost je nezvladatelná popř. se pohybujeme na úrovni paniky, potom Rock Rose nás zklidní.

Pokud máme pocit, že je toho na nás příliš a každou chvíli vybuchneme nebo se již déle nedokážeme ovládat, pak použijeme Slívu třešňovou neboli Cherry Plum.

Strach nás dokáže dokonale ochromit, zabíjí v nás nejen naši radost ze života, ale snižuje i naše rozhodovací schopnosti a oslabuje imunitní systém.

Řešit náhlé a nečekané situace můžete i s krizovou esencí. Je to jediná kombinace esencí, která je předem daná a slouží k řešení náročných až krizových situací a pocitů.

Ale k dlouhodobé harmonii a pohodě je nejlepší namíchat individuální kombinaci dle aktuálních emocí a pocitů konkrétního člověka.

Dr. Bach:
Co pro nás mohou esence udělat?

 • Esence mají úžasný účinek na naši mysl ať už nás trápí cokoliv a to díky jejich komplexnímu působení

 • Pomáhají člověku najít ztracenou rovnováhu a pozitivně ovlivňují skutečné příčiny vzniklých problémů

 • Vyladění psychiky pozitivně působí na organismus jako celek a přináší úlevu

 • V období velkých životních změn - stěhování, změna zaměstnání, první nástup do školky nebo do školy, odchod do důchodu, tělesné i sociální proměny během života

 • Strachy všeho druhu, které nám narušují klidný život, počínaje přílišnými obavami o naše blízké, přes fobie z konkrétních věcí, lidí nebo událostí, až po noční můry a nevysvětlitelnou úzkost

 • Těžké životní rány, které v nás vyvolávají pocity deprese, beznaděje a zoufalství - úraz, vážná nemoc, ztráta milované osoby, rozchod partnerů, potrat, ztráta zaměstnání, živelné pohromy a jiné

 • K překonání traumat, bloků a emocionálních zátěží z minulosti, které si s sebou neseme, které nás obtěžují a nedovolují nám dosáhnout klidu a štěstí v současném životě

 • Děti od nejútlejšího věku - vztekání, vynucování pozornosti, neustálé fňukání, majetnické vztahy k hračkám, domácí "malí tyrani" nebo naopak přílišná plachost, noční můry a strachy, sourozenecká žárlivost, školní šikana, žákovské a studijní problémy, hyperaktivita, nepozornost atd.

 • Studentům v náročných studijních obdobích k překonání únavy a vyčerpání, zvládnutí strachu ze zkoušek a nabytí sebevědomí a jistoty

 • Při velké únavě a vyčerpání (fyzickém a/nebo psychickém), kdy dlouhodobě "jedeme na plný výkon" a už nám docházejí síly - maminky na mateřské, pečovatelé o staré nebo nemocné lidi, lidé přetížení množstvím práce a zodpovědnosti v zaměstnání i doma, když se blíží syndrom "vyhoření" /při hrozícím syndromu "vyhoření"

 • Kdykoli se cítíme osaměle a opuštěni, bez elánu a chuti do života, když máme pocit, že se nám nic nedaří; při problémech s navazováním kontaktů a vztahů, včetně dětí, které neumí zapadnout do kolektivu, nedokáží si najít kamarády

 • Když se podceňujeme, máme nezdravě nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry a také když jsme neustále nespokojeni se svým zevnějškem

 • Při nejistotě a nerozhodnosti všeho druhu, neschopnosti učinit nejen zásadní ale i banální rozhodnutí, když si nestojíme za svým názorem a potřebujeme se ujišťovat u druhých

 • Pro všechny, kteří mají sklon se pro druhé až nezdravě obětovat, neumí odmítnout, neumí říct "ne" a nechávají se ostatními lidmi využívat, ostatním se podřizují na úkor svých vlastních zájmů

 • Pro nezdravě dominantní lidi, kteří jsou panovační, rozkazovační, téměř "diktátoři", kteří mají tendenci druhé lidi ovládat, podřizovat si je, komunikují zásadně formou příkazů a zákazů; to platí i pro dětskou šikanu ve škole

 • Negativní emoce a špatné vzorce chování vůči druhým lidem - zloba, hněv, výbuchy vzteku, hádky a spory, neschopnost komunikovat konstruktivně a bez emocí, žárlivost včetně sourozenecké žárlivosti, závist, nenávist; sobecká láska, láska s podmínkami, přílišné připoutávání k sobě, majetnické sklony vůči druhé osobě

 • Pro lidi, kteří "žijí v minulosti", žijí ve vzpomínkách, ve kterých se cítí šťastní, zatímco současná přítomnost je neuspokojuje nebo dokonce sužuje; nebo naopak pro ty, kteří často odbíhají od přítomnosti do svých snů a představ, stavějí budoucí vzdušné zámky, jsou "duchem nepřítomní", stavy bdělého snění

 • ... a mnoho dalších situací, se kterými se v životě setkáváme...

 • Esence člověku nastavují zrcadlo a pomáhají mu pochopit sám sebe a lépe se v sobě vyznat

Tlačítko
Jak užívat Bachovy esence?

Esence užívejte tak často, jak je třeba. Nejméně však 4 kapky 4x denně nakapejte přímo do úst, nebo do skleničky s vodou ideálně ihned po probuzení, potom v průběhu dne a těsně před spaním. Kapky můžete dát i do láhve s oblíbeným nápojem a popíjet během celého dne.

 • Děti esence užívají bez problémů, podvědomě cítí, že jim pomáhají

 • Lze je podávat v tekutinách i v jídle

 • Esencemi se nelze předávkovat,  nevzniká závislost, nemají vedlejší účinky a ani nevyvolávají alergie

 • Jsou vhodné pro těhotné ženy, děti i zvířata

 • Jsou oproti jiným přírodním prostředkům finančně nenáročné a jednoduché na užívání

Krizová esence
"Rescue Remedy"
rescue biooo.png

KRIZOVÁ ESENCE neboli esence první pomoci je nejznámější a pravděpodobně celosvětově nejpoužívanější produkt Bachovy terapie,

hotová směs pěti Bachových esencí, stanovená přímo Dr. Edwardem Bachem.

Slouží jako pomoc v krizových situacích,

v akutních stresových a emocionálně vypjatých okamžicích, kdy je potřeba okamžitý zásah. Konkrétně to mohou úraz, autonehoda, přepadení (oběť nebo i svědek), nečekaná zdrcující zpráva, strach a nepříjemné pocity z nadcházející situace jako návštěva zubaře, lékaře, cesta letadlem, zkoušení a písemky ve škole, důležitý pohovor, veřejné vystoupení, nepříjemná hádka a mnoho jiných naléhavých okamžiků.

"Krizová esence" přináší okamžité zklidnění a harmonizaci naší mysli i celého těla. Díky tomu jsme schopni překonat nepříjemnou situaci v klidu a jednat opět s rozvahou a konstruktivně. Krizová esence je k dostání v podobě kapek, spreje k ústnímu podání nebo cucavých kuliček a pastilek a určitě by neměla chybět v žádné domácí lékárničce.

Přečtěte si více o "krizové esenci" a vyberte si produkt v té formě, která Vám bude vyhovovat.

Bachovy květové esence jsou vhodné pro lidi všech věkových kategorií, s oblibou je užívají i malé děti, u kterých jsou pozitivní výsledky terapie velice rychle viditelné.

Máte pocit, že kterákoli z výše uvedených situací se Vás týká a při nejlepší vůli si s ní nedokážete poradit? Nebo Vás trápí jakýkoli jiný problém? Neváhejte mě kontaktovat, ráda Vám poradím s výběrem vhodných esencí pro Vaši konkrétní situaci.

Přináší rychlou úlevu v náročných a krizových situacích. Užívejte 4 kapky v pěti až desetiminutových intervalech až do zlepšení obtíží. Kapeme pod jazyk, do sklenice s vodou nebo přímo na kůži.

Dr. Bach:
Proč jsou lidé nemocní?
Nemoc a její symptomy jsou obyčejně základem pro hledání léčby. To ovšem neplatí u Bachových esencí. Naše duše podle dr. Bacha stojí na počátku našich problémů a pomocí našich neduhů se nám snaží ukázat jejich pravou příčinu a naučit nás co opomíjíme ve svém životě.
Každý jsme jiný a různé situace a problémy prožíváme jinak, a tak i esence, které člověk potřebuje, by měly být vybrány přímo pro něj.
E. Bach řekl: „Nemoc má pouze a čistě jediný účel a to nápravný: Není ani odplatou ani krutostí; ale je to způsob přijatý naší duší, jak upozornit na naše chyby; předejít omylům ještě větším; zabránit nám způsobit ještě větší škodu; a přivést nás zpět na cestu pravdy a světla, ze které jsme nikdy neměli sejít.“
Pokud v budoucnu se budeme umět dobře postarat o naší duši a žít tak v míru se sebou samými, budeme moci žít v míru s ostatními lidmi na této planetě. Bachovy esence jsou velkým odkazem jednoho génia, který nám může pomoci se v tomto tisíciletí posunout k míru, lásce a harmonii.
Zkušenosti s Bachovými esencemi

     Ztratila jsem zaměstnání, kde jsem byla mnoho let. Přestala jsem si věřit. Byla jsem zoufalá. Paní Sithová mě podpořila a pomohla mi. Brala jsem Bachovy esence. Zafungovalo to. Získávala jsem postupně odvahu, sebevědomí  a zbavila se strachu. Mám opět práci a zlepšily se mi i vztahy doma. Jsem moc ráda, že jsem do toho šla.

"

      Mé dítě mělo problémy s opožděným vývojem a s řečí. Pořád nás posílali za různými odborníky, ale žádný výsledek. Až Bachovy květové esence nám postupně pomohly. Dcera se začala velmi zlepšovat v dovednostech i v komunikaci. Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to. Bachovky užívá dál a ve škole dnes patří k nejlepším žákům. 

"

        Svojí práci už jsem léta nesnášel, ale nevěděl jsem co jiného dělat. Musel jsem živit rodinu. Bachovky mi poskytly nadhled a ukázaly cestu. Dnes mám novou, úžasnou práci. Moc děkuji.

"

           Je mi 20 let a mé sebevědomí bylo nedávno ještě na nule. Připadala jsem si ošklivá, tlustá a se vztahy jsem na tom byla špatně.

Brala jsem poctivě Bachovky a pracovala na sobě. Uvědomila jsem si hodně věcí. Dnes již mohu říct, že to nejhorší mám za sebou a mám se ráda.  Netrápím se a žiju hezký a pohodový život. 

"

"

"

"

"

 • facebook
 • Twitter Clean
bottom of page